Χαρτοδοχεία

Χαρτοδοχείο απορριμμάτων HOTEL GA-8803 KARAG 3L

14,00

Χαρτοδοχείο απορριμμάτων ανοιχτό HOTEL GA-8807N KARAG 7L

14,00

Χαρτοδοχείο απορριμμάτων σατινέ HOTEL GA-8805S KARAG 5L

17,00

Χαρτοδοχείο απορριμμάτων HOTEL GA-8812 KARAG 12L

30,00

Χαρτοδοχείο απορριμμάτων χρωμέ HOTEL GA-8805 KARAG 5L

17,00