Υποδοχή

Γραφεία Υποδοχής (9)

Θρανία (8)

Καθίσματα Αναμονής (6)

Καρέκλες - Σκαμπό (8)