Σκοπός του ιστοσελίδας μας είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η προώθηση και πώληση μέσω του διαδικτύου των προιόντων της εταιρείας μας. Η εταιρεία διενεργεί ελεύθερα και τροποποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή προθεσμία την τιμολογιακή της πολιτική, τις προσφορές και  εκπτώσεις των προς πώληση προιόντων.

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος της ιστοσελίδας και του καταστήματός μας θεωρείται ότι αφού μελέτησε προσεκτικά πριν την επίσκεψη /χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεται  ανεπιφύλακτα στους αναλυτικά στο παρόν περιγραφόμενους όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαφωνίας του έστω και με έναν από τους όρους, οφείλει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας.