Πιάτα

ΒLUΕS ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ 21,5 ΕΚ. ΜΕΛΑΜΙΝΗ

8,10

ΒLUΕS ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟΥ 27,5 ΕΚ. ΜΕΛΑΜΙΝΗ

9,90

ΒLUΕS ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ 21,5 ΕΚ. ΜΕΛΑΜΙΝΗ

8,10

FLΟWΕR & LΕΜΟΝ ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ 21,5 ΕΚ. ΜΕΛΑΜΙΝΗ

8,10

FLΟWΕR & LΕΜΟΝ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟΥ 27,5 ΕΚ. ΜΕΛΑΜΙΝΗ

9,90

FLΟWΕR & LΕΜΟΝ ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ 21,5 ΕΚ. ΜΕΛΑΜΙΝΗ

8,10